Galleria 44 Days - Marcello TerruliPhotos ©  Marcello Terruli

.

Comments

Anonymous said…
wonderful black & white