Friday, May 11, 2012

världen är vacker. the world is beautiful.

Photo © Ulf Fågelhammar


No comments: